BÀN QUẠT / TAY QUẠT BƠI

mỗi trang
BÀN QUẠT, TAY QUẠT TẬP LUYỆN KỸ THUẬT BƠI FINIS ISO (ISO PADDLES)

BÀN QUẠT, TAY QUẠT TẬP LUYỆN KỸ THUẬT BƠI FINIS ISO (ISO PADDLES)

- Màu: Vàng Đen - Size: S; M; L - Sử dụng được cho 4 kiểu bơi

600,000 đ
MUA NGAY
BÀN QUẠT, TAY QUẠT TẬP LUYỆN KỸ THUẬT BƠI SỐ 8  FINIS (FOREARM FULCRUMS)

BÀN QUẠT, TAY QUẠT TẬP LUYỆN KỸ THUẬT BƠI SỐ 8 FINIS (FOREARM FULCRUMS)

- Màu/Size: Xanh Dương - Trẻ Em; Vàng - Người Lớn

510,000 đ
MUA NGAY
BÀN QUẠT, TAY QUẠT TẬP LUYỆN KỸ THUẬT BƠI FINIS INSTINC (INSTINCT SCULLING PADDLE)

BÀN QUẠT, TAY QUẠT TẬP LUYỆN KỸ THUẬT BƠI FINIS INSTINC (INSTINCT SCULLING PADDLE)

- Màu: Đen - Size: M; L - Công cụ tập luyện đa năng cho bơi bướm, ngửa, ếch và tự do

550,000 đ
MUA NGAY
BÀN QUẠT, TAY QUẠT TẬP LUYỆN KỸ THUẬT BƠI SẢI FINIS (FREESTYLER PADDLES)

BÀN QUẠT, TAY QUẠT TẬP LUYỆN KỸ THUẬT BƠI SẢI FINIS (FREESTYLER PADDLES)

- Màu/Size: Trắng - Trẻ Em , Vàng - Người Lớn

500,000 đ
MUA NGAY
BÀN QUẠT, TAY QUẠT TẬP LUYỆN KỸ THUẬT BƠI FINIS BOLSTER (BOLSTER PADDLES)

BÀN QUẠT, TAY QUẠT TẬP LUYỆN KỸ THUẬT BƠI FINIS BOLSTER (BOLSTER PADDLES)

- Màu: Vàng The Bolster Paddles promotes an early vertical forearm that uses the entire forearm and hand during the pull. Perfecting this technique with the Bolster Paddles encourages a high elbow and will lead to more efficient swimming.

Hết hàng

Top

   (0)